De Nederlandse Politiebond baseert zich bij zijn vakbondswerk op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Dit betekent kortweg dat iedereen die bij de Nederlandse politie werkt lid kan worden van de NPB, ongeacht status, geloofsovertuiging, politieke voorkeur, levensovertuiging, huidskleur of seksuele geaardheid.