VERGOEDING VOOR SCHADE DIE JE NERGENS VERGOED KRIJGT!

De Stichting Waarborgfonds Politie bestaat sinds 2010. De oprichting was afgesproken in de CAO 2005-2007. Het fonds verstrekt schadevergoedingen aan individuele politiemensen.

Deze schadevergoedig wordt alleen verstrekt als die schade:

- Het gevolg is van een dienstongeval of dienstuitvoering;

- Niet op een andere grond wordt vergoed en dat sociaal-maatschappelijk onaanvaardbaar is.


SPW IS EEN BODEMVOORZIENING


DE SWP is een bodemvoorziening. dit betekent dat je alleen een beroep op kunt doen als je:

- de geleden schade niet of maar gedeeltelijk kunt verhalen;

- de volledige schade niet kunt verhalen binnen rechtspositieregelingen en verzekeringen die de politieeenheid en jijzelf hebben afgesloten.

Anders gezgd, kijk eerst wat er mogelijk is binnen de geldende regelingen en afspraken bij je eenheid en je eigen verzekering. Wend je pas daarna eventueel tot het waarborgfonds.

UITSLUITINGEN

Je kunt je aanvragen indienen voor incidenten die zich op of na 25 november 2005 hebben voorgedaan. Het waarborgfonds hanteert wel een aantal uitsluitingen, om principële, maar ook budgettaire redenen. Belangrijke uitsluitingen zijn bijvoorbeeld:

- gemiste carriéreperspectief

- gemiste onregelmatigheidtoeslag

- verminderde zelfwerkzaamheid

Krijg je al politiemedewerker een onbedoelde rem op je inkomsten, dan is er eerder een  mogelijke rol weggelegd voor je werkgever dan voor de SWP. Dat geldt bijvoorbeeld voor een MEér die geen ME-diensten meer kan draaien en daardoor zijn toeslag mist of iemand die door een incident een verwachte promotie mist.

Lijdt je schade door eigen onachtzaamheid dan is de kans op een vergoeding van het SWP eveneens klein. Als het SWP je aanvraag afwijst of niet-ontvankelijk verklaasrt en ben je hier niet mee eens, kun je altijd terecht bij de bezwaaradviescommissie.


ALLE INFORMATIE OP POLITIEKENNISNET

Alle informatie over het SWP is via PKN beschikbaar. Zoek op 'Waarborgfonds' of 'SWP'. de stichting Waarborgfonds Politie kent een regelement. Daarin staat wanneer je in aanmerking kunt komen voor een tegemoetkoming en welke weg je moet bewandelen. Via deze weg kun je eenvoudig een aanvraag voor schadevergoeding indienen.


CONTACT

Het secretariaat van de SWP is belegd bij het CAOP in Den Haag:

Postbus 556, 2501 CN Den Haag.
Lange Voorhout 9-13, 2514 EA Den Haag
Telefoon: 070-3765722
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.