Per 26 februari 2015 is het afdelingsbestuur Oost Nederland actief in de eenheid Oost Nederland. Het doel van de afdeling zal zijn het contact maken en houden met de leden en hen informeren over onderwerpen die regionaal van belang zijn.

Na het inloggen kun je de contactgegevens bekijken


 

Leden afdelingsbestuur:

     
       
Erik Rottink Voorzitter     
Marjan Mellendijk Secretaris | Jubilarissen    
Floris Buursink Penningmeester    
Marco Sondermeijer Alg. coördinator | Communicatie | Website    
       
Hoofdbestuurder:      
Reyer Gerritsen Hoofdbestuurslid