Per 26 februari 2015 is het afdelingsbestuur Oost Nederland actief in de eenheid Oost Nederland. Het doel van de afdeling zal zijn het contact maken en houden met de leden en hen informeren over onderwerpen die regionaal van belang zijn.

Na het inloggen kun je de contactgegevens bekijken


 

Leden afdelingsbestuur:

Erik  Voorzitter 
Marjan    Secretaris | Jubilarissen
Floris Penningmeester
Marco  Alg. co√∂rdinator | Communicatie | Website
Hoofdbestuurder:
Tom Hoofdbestuurslid