De politie-CAO 2018-2020 loopt eind dit jaar af. Daarom bereiden de politiebonden zich al enkele weken voor op nieuwe onderhandelingen die wat hen betreft in september - na het zomerreces - van start gaan.

Samenwerking bonden CAO inzet

Voor het eerst in de geschiedenis trekken de bonden hierin direct samen op. De achterban heeft al vaker aangegeven vanaf de start van een nieuw CAO-traject een front te willen vormen. Het sluit bovendien naadloos aan op de intensieve samenwerking tussen de politiebonden die steeds meer vorm begint te krijgen. Dit betekent dat de bonden ditmaal niet eerst een eigen CAO-inzet maken: zij starten direct met een gezamenlijke ledenpeiling wat moet leiden tot een gezamenlijke inzet.

Dit is het moment!

De nationale Politie heeft bijna 70000 medewerkers. Voor ieder van hen eindigt de huidige cao op 31 december van dit jaar. Veel collega's vinden achteraf altijd wat van de afgesloten cao.
Slechts 10% van de collega's heeft tot nog toe de enquête ingevuld met betrekking tot de wensen voor de nieuwe cao politie?

Wil jij invloed aan de voorkant? Vul de enquete dan in hoe jij over de thema's (inkomen, vitaliteit, mobiliteit, persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling) denkt.

Link vanuit de gezamenlijke bonden: https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=n7d5gik5

Neem die paar minuutjes tijd!

Wat wil jij terugzien in jouw CAO? Wat vind jij belangrijk als het gaat om de arbeidsvoorwaarden en werkomstandigheden bij de politie? Wat weegt voor jou het zwaarst?

Via een online ledenpeiling en digitale bijeenkomsten (in verband met het coronavirus) kun jij de komende weken in gesprek gaan met de voorzitters van de bonden en je wensen kenbaar maken.

Je hebt tot 24 juli 09.00 uur de tijd!IN GESPREK GAAN MET DE VOORZITTERS VAN DE BONDEN!


WIL JIJ MEEDOEN AAN DE DIGITALE BIJEENKOMSTEN? HÉT MOMENT OM IN GESPREK TE GAAN MET DE VOORZITTERS VAN DE BONDEN OVER GENOEMDE ONDERWERPEN IN RELATIE TOT DE CAO. GEEF JE TIJDIG OP, WANT HET AANTAL BESCHIKBARE PLEKKEN IS BEPERKT. 

KLIK HIER VOOR EEN OVERZICHT MET DATA EN DE MOGELIJKHEID OM JE AAN TE MELDEN.

 

 

 

 


FB100x100pngTw100x100png