Het heilige advies

Stel je voor: een bedrijfsarts adviseert de werkgever een collega die tijdelijk bij een dienstonderdeel werkt daar nog maar eventjes te laten blijven. Dat advies wordt gegeven om terugval in arbeidsongeschiktheid te voorkomen…

Lees meer...

Meld je nu aan voor de klankbordgroep HBO-collega's!

Op vrijdag 20 september 2013 vond op het NPB-hoofdkantoor in Woerden een themadag voor politie- en recherchekundigen plaats. Onderwerp: de gapende kloof tussen het enthousiasme voor de meerwaarde van hoger opgeleiden bij de p…

Lees meer...