Marco politieplusNa jaren van stilstand was het dan eindelijk zover bij de afdeling arrestantentaken Oost-Nederland. Er werden vacatures opengesteld voor de functie medewerker beveiliging (schaal 6). Dat was goed nieuws voor de collega’s bij de parketpolitie die al jaren coördinerende werkzaamheden verrichtten en daar in sommige gevallen zelfs een toeslag voor kregen. En ook voor de collega’s op de cellengangen die structureel extra werk op zich namen en meedachten over de verbetering van processen binnen arrestantentaken. Zij zagen nu een kans op erkenning voor hun inzet: de mogelijkheid om ‘officieel’ door te stromen.

Massaal gingen collega’s aan de slag om hun sollicitatiebrief te schrijven en hun cv te updaten. Natuurlijk hielden ze in hun achterhoofd dat ze tijdens de procedure afgewezen konden worden als een andere collega zich net wat beter profileerde. De gedachte dat er serieus naar hun werkhouding en inzet gekeken zou worden stemden de mensen echter positief.

MBO3-werkniveau

Groot was dan ook de teleurstelling toen ze een telefoontje kregen van de HRM-afdeling IDU (Instroom, Doorstroom en Uitstroom) met de mededeling dat ze werden afgewezen omdat ze geen MBO3-diploma bezaten of op een andere manier konden aantonen dat ze over dat werkniveau beschikten.

Diploma maatgevend?

De eerste vraag die bij mij opkwam was: wordt er dan niet gekeken naar kwaliteit, werkhouding en inzet? Is een diploma echt maatgevend? Moet een professionele organisatie zo met zijn mensen omgaan? Een teamchef weet toch of iemand uit zijn team geschikt is als medewerker beveiliging, al heeft deze persoon geen MBO3-diploma op zak.

Papiertje in mapje

Ik zal het uitleggen. Een willekeurig iemand heeft vijftien jaar geleden zijn Havo-diploma gehaald en beschikt daardoor aantoonbaar over een MBO3-werkniveau. Die persoon zou dus mee kunnen solliciteren en een kans maken om de functie van medewerker beveiliging te krijgen. Terecht, maar in mijn beleving zou dat ook nog steeds afhankelijk moeten zijn van een goede werkhouding, inzet en kwaliteit.

Assessment

Nu een willekeurige collega die vijftien jaar geleden de LTS heeft gedaan. Met zijn diploma’s kan hij geen MBO3-niveau aantonen. Omdat hij niet wist dat de afdeling IDU deze eis stelde, is het bij hen nooit opgekomen een assessment te doen om zijn MBO3 werk- en denkniveau aan te tonen.

Werkervaring telt niet!

Deze collega zal de kans op een doorstroom niet krijgen, hoe goed hij de afgelopen jaren ook zijn best heeft gedaan om de afdeling arrestantentaken naar een hoger niveau te tillen en als vraagbaak voor de overige collega’s te fungeren, omdat hij de finesses van het vak kent en exact weet hoe je met de pappenheimers om moet gaan. Waarom krijgt hij die kans niet? Puur omdat er wordt gekeken naar een papiertje in zijn mapje.

Is dit het korps dat iedereen zou verwachten? Een organisatie waar kwaliteit voorop staat? Waar collega’s die net dat stapje extra inzet tonen gewaardeerd worden met de kans om door te stromen? Ik denk van niet: dit HRM-beleid druist tegen je rechtsgevoel in!