Het afdelingsbestuur van de NPB in Oost Nederland  heeft voor 2015 een schema gemaakt om met regelmaat werkbezoeken af te leggen en contact te leggen met haar leden.

Op donderdag 22 januari 2015 werd 's morgens een bezoek gebracht aan het hoofdbureau van politie aan de Koggelaan in Zwolle. Het bestuur werd bijgestaan door  Reyer Gerritsen het nieuwbakken NPB hoofdbestuurslid die daarin zitting heeft namens de afdeling Oost Nederland

Wij werden ontvangen door wijkagent Albert Knol die onze gids en deuropener was tijdens het werkbezoek. Dat deze bezoeken zeer nuttig zijn werd ook nu weer ervaren. Het is goed om te horen wat er speelt op de werkvloer. Al snel raak je in discussie met collega's over zaken die niet goed lopen binnen de organisatie.  Aan het afdelingsbestuur vervolgens de uitdaging om de problemen op de plaats te laten landen zodat we er wat mee kunnen. Soms is een antwoord of een goed advies  ter plaatse al genoeg om duidelijkheid te scheppen. Jammer dat steeds weer blijkt dat de ons ter beschikking staande tijd te kort is om alle afdelingen/kamers te bezoeken in zo'n groot bureau.

Tijdens het bezoek werden wat gadgets weggeven als blijk dat de afdeling van de NPB haar leden niet vergeet. Na het nuttigen van de lunch was het snel naar Apeldoorn toeren omdat aansluitend een afdelingsvergadering gepland was  De komende tijd worden meer bureau's bezocht. Mocht U daarop niet kunnen wachten schroom dan niet voor zaken het contact te zoeken met het afdelingsbestuur of de belangenbehartiging van de bond.

Hans Hakvoort
Voorzitter afd. NPB OostNL i.o.