55+ dag 10 maart en 7 april 2022

Op 10 maart en 7 april 2022 hebben we, nadat het twee maal is uitgesteld door corona, twee 55+ dag voor NPB Oost-Nederland leden gehouden.
Twee interessante dagen waarbij uitleg is gegeven over de CAO afspraak uit 2018 over het samenstel van werkzaamheden, een presentatie van een ABP medewerker over het pensioen akkoord en een presentatie van Jan Harmsen, pensioen ambassadeur in Oost-Nederland.